top of page

RIBNJAK
BUNA d.o.o.

U harmoniji s prirodom kultiviramo život

Naša uloga

Uzgoj i distribucija riblje mlađi te poribljavanje rijeka i jezera u BiH

 O Ribogojilištu “BUNA”

Ribogojilište Buna je nasljednik nekadašnjeg Ribogojilišta Blagaj, koje  je imalo višedecenijsku tradiciju, a koje je počelo sa radom prije nekih 70 godina, za vrijeme Jugoslavije. Ribnjak Buna je karakteristično mjesto, jer se nalazi u blizini (svega 200 metara) od izvorišta jedne od najčistijih  rijeka u BiH, rijeke  Bune u Blagaju.

Ribnjak Buna
Ribnjak Buna nedaleko od izvorišta jedne od najčistijih rijeka u Bosni i Hercegoviniz

Čime se bavimo?

Ribogojilište Buna je firma koja se primarno bavi uzgojem riblje mlađi različitih uzrasnih kategorija (predkonzum I konzum). U Ribogojilištu se uzgaja pet salmonidnih ribljih vrsta.

Spoj tradicije i savremenih znanja

Spoj tradicije i savremenih znanja

Tradicija uzgoja ribe stara 70 godina

Pored ribe namjenjene za ljudsku ishranu, Ribogojilište Buna uzgaja riblju mlađ endemskih i autohtonih vrsta, koja se koristi za poribljavanje Rijeka i jezera na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ribogojilište iz drugog ugla

Pogled u budućnost

Ciljevi ribogojilišta

 

  • Glavni cilj Ribogojilišta Buna jeste vratiti nekadašnji status i kapacitet ribogojilišta

  • ​Obnoviti uništenu infrastrukturu ribogojilišta 

  • Povećati proizvodne kapacitete ribnjaka

  • Zaposliti novu radnu snagu (mlade, žene i osobe sa invaliditetom)

  • Afirmirati lokalnu zajednicu oko značaja očuvanja okoliša 

  • Koristiti inovativne ideje i proizvodne resurse

2022

Godina osnivanja

1.000.000

komada riblje mlađi u bazenima

70

godina tradicije uzgoja tribe

Kenan Handžar

direktor

Aktivnosti

Vrste ribe koju uzgajamo

Vlastitio mrijestilište u blizini jedne od najčistijih rijeka U Bosni i Hercegovini, rijeke Bune

Zelena panorama

Pogledaj
bottom of page